วันนี้ (27 มกราคม 2559) เวลา 9.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของมูลนิธิขาเทียมฯ และทรงติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมพระราชทาน พระราชกระแส อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

                         

วันที่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ Che Hoon Khor Moral Uplifting Society ร่วมกันจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา Che Hoon Khor Moral Uplifting Society เมืองปีนัง เป็นผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ .....อ่านต่อ

 

                         ประชาสมพนธ              

                                                                                                        

 

   
                           -ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง นิติกร คลิก
 

 

 

 

 

 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ขอขอบคุณ คุณสุทธิรัตน์  อยู่วิทยา  สำหรับเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท โดยคุณสมคิด รุจีปกรณ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส  เป็นตัวแทนในการเข้ามอบเงินบริจาคในครั้งนี้  (22 มิถุนายน 2559) ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อนำไปสมทบทุนใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้พิการขาขาด ให้ได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่าตามวัตถุประสงค์ 


น้องคิว (นามสมมุติ) เกิดมาพร้อมความพิการแต่กำเนิด ทุกวันนี้ พ่อ แม่ ของ คิว ไม่ต้องห่วงถึงอนาคตของ คิว อีกต่อไป พวกเขาตื่นเต้นที่ลูกจะมีอนาคตที่ดี และมีความสุข ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ครอบครัวของน้องมีความสุขและภูมิใจที่มีคุณหมอเก่งๆ และช่างทำขาเทียม ที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างดูแล เพื่ออนาคตของน้องต่อไป

   

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รับมอบเงินจากภาคเอกชน จำนวน 800,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้ในการสร้างโอกาสมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า....อ่านต่อ

นายเอ (นามสมมุติ) ผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าจากบังคลาเทศ ติดต่อมารับบริการที่มูลนิธิขาเทียมฯ ผ่านทาง E:mail หลังจากนัดหมายเรียบร้อยได้เดินทางมารับบริการที่เรา โดยเขาสามารถรับขาเทียมกลับด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 3 วัน ทางมูลนิธิฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่าตามเจตนารมย์ของมูลนิธิฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขาเทียมที่เขาได้รับจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
       

 

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ Che Hoon Khor Moral Uplifting Society ร่วมกันจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา Che Hoon Khor Moral Uplifting Society เมืองปีนัง เป็นผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ขาดโอกาสในปีนังและรัฐใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าถึงการรับบริการขาเทียมฟรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยี เครื่องมือ คณะแพทย์  นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิฯ  และเจ้าหน้าที่ช่างรวมจำนวน ๕๓ คน การให้บริการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดมาขอใช้บริการจำนวน 215 คน และทำขาเทียมไปทั้งสิ้น 190 ขา

ผู้พิการที่ได้รับมอบขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ได้แสดงความดีใจและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนและเดินได้อีกครั้ง รวมถึงขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย อีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชวงศ์ไทย