เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ
รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
รับรางวัล รามอนแมกไซไซ
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 31 สิงหาคม 2551
อ่านรายละเอียด
 
ขาเทียมช้างขาแรกของโลก
อ่านรายละเอียด
 
การทำลายสถิติโลกเดิม
และสร้างสถิติโลกใหม่ในสาขา
"จำนวนขาเทียมที่มอบโดยองค์กร
องค์กรเดียว มากที่สุดในโลก"
คือ มอบขาเทียม 864 ขา
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
12 - 25 กุมภาพันธ์ 2555
อ่านรายละเอียด

 

 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มีบุคคลบางกลุ่มแอบอ้างเพื่อ
ขอเรี่ยไรรับบริจาคในนามของมูลนิธิ
ขาเทียมฯ หรือขอรับบริจาคเพื่อซื้อ
ขาเทียม ในนามของมูลนิธิขาเทียมฯ
มูลนิธิขอแจ้งว่าทางมูลนิธิขาเทียมฯ
ไม่มีนโยบายในการเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น
 
รับข่าวสารการจัดประชุม
อบรม สัมมนาทางวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

IP ของคุณคือ: 54.159.66.138
วันที่: 01 ก.ค. 2015
   
     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิขาเทียมฯ
เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ประจำปี 2557
ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2557
 
     

 

   
 
     
มูลนิธิขาเทียมฯ โดยรองเลขาธิการมูลนิธิฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ น.
     
มูลนิธิขาเทียมฯ โดยผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘๐๐ - ๑๙๔๕ น.

 

   

 

     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2558

 

 

     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2557

 

 

   
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 5 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 4 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557


 

   

 

     
 
     
23 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2557
     
3 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2557 ณ เทววิหารคุณธรรมสงเคราะห์ เต็กก่า จีคุงเกาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
     
11 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
     
23 มีนาคม - 28 มีนาคม 2557 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2557
     

 

 

   
     
     
มูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับรางวัล "หน่วยงานที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น" จากจังหวัดเชียงใหม่
ในงาน "อัจฉริยะคนพิการเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
โดยผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนรับมอบจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักเรียนนานาชาติจากโครงการการ์ดิเนียสัมพันธ์
โดยผู้ช่วยเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และแพทย์จากประเทศพม่า
โดยรองเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โดยท่านเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ
วันที่ 16 มกราคม 2558
     

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และชมรมช่างกายอุปกรณ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการช่างกายอุปกรณ์ประจำปีครั้งที่ 10
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557

     

 

   

 

     
พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม
ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
     
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558  
     
พิธีเปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 5 มกราคม 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ สป.สช. เยี่ยมชมในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ด้วย   
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557  
     

 

 

   
     
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริจาคเศษอะลูมิเนียม
11 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรม D 2
จังหวัดเชียงใหม่
บริจาคเศษอะลูมิเนียม
4 กุมภาพันธ์ 2558
 
     

 

   

 

การทำขาเทียมช้าง
การทำขาเทียมเหยี่ยว