วันนี้ (27 มกราคม 2559) เวลา 9.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของมูลนิธิขาเทียมฯ และทรงติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมพระราชทาน พระราชกระแส อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

                         

15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน มูลนิธิขาเทียมฯ  จังหวัดเชียงใหม่:รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมแนวการเดินสำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ การฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 8 พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร  ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการสร้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของโรงงานทำขาเทียมในโรงพยาบาลชุมชน  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ร่วมกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพ สามารถให้บริการกับผู้พิการขาขาดได้อย่างรวดเร็ว ทั่งถึงและยั่งยืน

 

 

Ladies of the Can Rings By Lena Pedersen & Kristen Andersen Representing Inner Wheel ,Denmark. Order of St.John ,Knights Hospitaller,(Maltese  Knights),Denmark Norway St.George’s Guilds,Denmark  มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 ม.ค.2559

                                         

 

น้องคิว (นามสมมุติ) เกิดมาพร้อมความพิการแต่กำเนิด ทุกวันนี้ พ่อ แม่ ของ คิว ไม่ต้องห่วงถึงอนาคตของ คิว อีกต่อไป พวกเขาตื่นเต้นที่ลูกจะมีอนาคตที่ดี และมีความสุข ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ครอบครัวของน้องมีความสุขและภูมิใจที่มีคุณหมอเก่งๆ และช่างทำขาเทียม ที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างดูแล เพื่ออนาคตของน้องต่อไป

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ   ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี / ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์

 

 

มูลนิธิขาเทียมฯจัดฝึกอบรมแนวการเดิน สำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 14–15 ม.ค. 2559   เพื่อให้แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของโรงงานทำขาเทียมในโรงพยาบาลชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพและสามารถกำกับดูแลนักกายภาพบำบัดและช่างทำขาเทียมพร้อมทั้งสั่งการรักษารวมทั้งสามารถตรวจประเมินเมื่อช่างทำขาเทียมทำขาเสร็จเรียบร้อย 

                                         

นายเอ (นามสมมุติ) ผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าจากบังคลาเทศ ติดต่อมารับบริการที่มูลนิธิขาเทียมฯ ผ่านทาง E:mail หลังจากนัดหมายเรียบร้อยได้เดินทางมารับบริการที่เรา โดยเขาสามารถรับขาเทียมกลับด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 3 วัน ทางมูลนิธิฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่าตามเจตนารมย์ของมูลนิธิฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขาเทียมที่เขาได้รับจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป