เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ
รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
รับรางวัล รามอนแมกไซไซ
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 31 สิงหาคม 2551
อ่านรายละเอียด
 
ขาเทียมช้างขาแรกของโลก
อ่านรายละเอียด
 
การทำลายสถิติโลกเดิม
และสร้างสถิติโลกใหม่ในสาขา
"จำนวนขาเทียมที่มอบโดยองค์กร
องค์กรเดียว มากที่สุดในโลก"
คือ มอบขาเทียม 864 ขา
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
12 - 25 กุมภาพันธ์ 2555
อ่านรายละเอียด

 

 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มีบุคคลบางกลุ่มแอบอ้างเพื่อ
ขอเรี่ยไรรับบริจาคในนามของมูลนิธิ
ขาเทียมฯ หรือขอรับบริจาคเพื่อซื้อ
ขาเทียม ในนามของมูลนิธิขาเทียมฯ
มูลนิธิขอแจ้งว่าทางมูลนิธิขาเทียมฯ
ไม่มีนโยบายในการเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น
 
รับข่าวสารการจัดประชุม
อบรม สัมมนาทางวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

IP ของคุณคือ: 54.163.112.75
วันที่: 01 ก.พ. 2015
   
     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิขาเทียมฯ
เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ประจำปี 2557
ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2557
 

 

   

 

     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2558

 

 

     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2557

 

 

   
     
23 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2557
     
3 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2557 ณ เทววิหารคุณธรรมสงเคราะห์ เต็กก่า จีคุงเกาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
     
11 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
     
23 มีนาคม - 28 มีนาคม 2557 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2557
     
24 พฤศจิกายน - 27 พฤศจิกายน 2556 ณ มูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์
(ท่งเต็กเซี่ยงตึ้ง จีเต็กเกาะ) จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
     
21 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2556 ณ สมาคมส่งเสริมศีลธรรม จิง หลิง เค่อ เมืองโกตาบารู
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556
     
22 กันยายน - 28 กันยายน 2556 ณ สถาบันเวชกรรมอุบัติเหตุและฟื้นฟูด้านออร์โธปิดิกส์แห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตึกที่ตั้งของโรงงานเย็บเสื้อผ้าถล่ม
ในเมืองซาวาร์ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
     
     
     

 

 

   
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โดยท่านเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ
วันที่ 16 มกราคม 2558
     

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และชมรมช่างกายอุปกรณ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการช่างกายอุปกรณ์ประจำปีครั้งที่ 10
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557

     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยผู้อำนวยการมูลนิธิ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ
วันที่ 17 กันยายน 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่
โดยผู้ช่วยเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ
วันที่ 16 กันยายน 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
สำหรับโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 6
แก่ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
ระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ "ระเบียบมูลนิธิขาเทียมฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2557"
โดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองเลขาธิการมูลนิธิฯ และ คุณสุรพล ไชยชมภู หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2557
     
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมสืบสาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" รดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารของมูลนิธิ
วันที่ 11 เมษายน 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "5 ส."
โดย ดร.ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ "การป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี"
โดยวิทยากรจากบริษัท ดาวเคมีคอล ประเทศไทย จำกัด มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 6-7 มีนาคม 2557
     
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา และผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ
"สาขาช่างกายอุปกรณ์ ระดับ ปวส."เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ร่วมทดลองทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ
"สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ1" โดยมีคณะ นายนคร ศิลปอาชา
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชม การทดลองทดสอบฝีมือแรงงานครั้งนี้ด้วย
ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่"
ณ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 16 มกราคม 2557
     
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ จัดกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อถวายเป็นพระกุศล
แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อดีตองค์ประธานมูลนิธิ
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 2 มกราคม 2557
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทยฯ
จัดงานประชุมวิชาการ สำหรับช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ณ ห้องประชุมเอราวัณภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556
     

 

   

 

     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558  
     
พิธีเปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 5 มกราคม 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ สป.สช. เยี่ยมชมในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ด้วย   
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557  
     
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมในประเทศพม่า
บังคลาเทศ และมาเลเซีย โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กระทรวงการต่างประเทศ และ BUBS
ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 31 ตุลาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ
จัดการฝึกอบรมเชิญปฏิบัติการเรื่องขาเทียมแก่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับบริษัทดาวเคมิคอลจำกัด
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการอบรมเรื่อง LEAN management ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557  
     
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จัดการอบรมเรื่องขาเทียมให้แก่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านขาเทียม "International Training Course
in Lower Extremity Prostheses" ให้แก่แพทย์ผู้ดูแลช่างทำขาเทียมประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557  
     
การอบรมหลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 6  
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2557
     
นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมการทำเบ้าขาเทียมจากหุ่นทรายตามวิธีการของมูลนิธิ ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2556  
     
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จัดการอบรมเรื่องขาเทียมให้แก่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2556  
     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านขาเทียม "International Training Course
in Lower Extremity Prostheses" ให้แก่ช่างทำขาเทียมประเทศพม่า มาเลเซีย และเซเนกัล
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2556  
     
นักศึกษากายอุปกรณ์ชั้นปีที่3 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมการปฎิบัติงานทางคลินิกตามวิธีการของมูลนิธิ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
     
นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมการทำเบ้าขาเทียมจากหุ่นทรายตามวิธีการของมูลนิธิ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2556  
     
การอบรมผู้ดูแลช่างทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน
และแพทย์ผู้ประเมินช่างทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 5  
     
การอบรมทบทวนการทำขาเทียมใต้เข่าด้วยหุ่นทราย ให้กับอาสาสมัครมูลนิธิฯ
23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
     

 

 

   
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 5 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 4 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 3 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 2 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 1 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557
   
ตารางฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting"
   
ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่นที่ 3 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557
   
ประกาศรับสมัครช่างทำขาเทียม ช่างกายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ และแพทย์ เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและยังสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมแต่ละรุ่นในวันที่ 25 ตุลาคม 2557
   
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting"
   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่นที่ 3 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557
   
ดาวน์โหลดตารางการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่นที่ 3
   

<--!