เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ
รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ
รับรางวัล รามอนแมกไซไซ
ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 31 สิงหาคม 2551
อ่านรายละเอียด
 
ขาเทียมช้างขาแรกของโลก
อ่านรายละเอียด
 
การทำลายสถิติโลกเดิม
และสร้างสถิติโลกใหม่ในสาขา
"จำนวนขาเทียมที่มอบโดยองค์กร
องค์กรเดียว มากที่สุดในโลก"
คือ มอบขาเทียม 864 ขา
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
12 - 25 กุมภาพันธ์ 2555
อ่านรายละเอียด

 

 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มีบุคคลบางกลุ่มแอบอ้างเพื่อ
ขอเรี่ยไรรับบริจาคในนามของมูลนิธิ
ขาเทียมฯ หรือขอรับบริจาคเพื่อซื้อ
ขาเทียม ในนามของมูลนิธิขาเทียมฯ
มูลนิธิขอแจ้งว่าทางมูลนิธิขาเทียมฯ
ไม่มีนโยบายในการเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น
 
รับข่าวสารการจัดประชุม
อบรม สัมมนาทางวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

IP ของคุณคือ: 54.196.209.38
วันที่: 05 ต.ค. 2015
   
     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิขาเทียมฯ
เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ประจำปี 2557
ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2557
 
     

 

   
 
     
มูลนิธิขาเทียมฯ โดยรองเลขาธิการมูลนิธิฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ น.
     
มูลนิธิขาเทียมฯ โดยผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘๐๐ - ๑๙๔๕ น.

 

   

 

     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2558

 

 

     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2557

 

 

   

 

   

หลักเกณฑ์และวิธีการสนัยสนุนการให้บริการขาเทียมแก่โรงงานขาเทียม

 

 

เอกสารแนบ

ประกาศ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดรา ตามเอกสารแนบ (21-ก.ย.-2558)

เอกสารแนบ
   

ประกาศ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดรา ตามเอกสารแนบ (25-ส.ค.-2558)

 เอกสารแนบ
   

(ปิดรับสมัคร)หลักสูตรโครงการอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ รุ่นที่ 8 ปี

2558

   

ประกาศ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่อง สอบราคาซื้อ พัสดุมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

 เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ

   

ประกาศ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และขึ้นบัญชี

 เอกสารแนบ

 

 
ประกาศมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

เอกสารที่1

เอกสารรับสมัคร

   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 5 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558
   
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร การทำพื้นชั้นในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเส้นประสาทฝ่าเท้าเสีย ด้วยวิธี Sand Casting" รุ่นที่ 4 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557

 


 

   

 

 
     

14 – 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 

     
23 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2557
     
3 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2557 ณ เทววิหารคุณธรรมสงเคราะห์ เต็กก่า จีคุงเกาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
     
11 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
     
23 มีนาคม - 28 มีนาคม 2557 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2557
     

 

 

   

 

     
   
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี พร้อมคณะจากบริษัท SCG นำทีมโดยคุณมนูญ สวรรค์คุณากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง พร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ และคลังพัสดุของมูลนิธิฯ     
     
มูลนิธิขาเทียมฯ ขอแสดงความยินดีกับ พล.ท. นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ
เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2557
โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้าแสดงความยินดี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท รพ.พระมงกุฎเกล้า
     
บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด(มหาชน) โดยคุณทองมา วิจิตรพงศพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้ตกแต่งสำนักงานมูลนิธิฯ สาขากรุงเทพ
เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ
ในงานมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
     
มูลนิธิขาเทียมฯ ได้รับรางวัล "หน่วยงานที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น" จากจังหวัดเชียงใหม่
ในงาน "อัจฉริยะคนพิการเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
โดยผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนรับมอบจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักเรียนนานาชาติจากโครงการการ์ดิเนียสัมพันธ์
โดยผู้ช่วยเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และแพทย์จากประเทศพม่า
โดยรองเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โดยท่านเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ
วันที่ 16 มกราคม 2558
     

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และชมรมช่างกายอุปกรณ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมวิชาการช่างกายอุปกรณ์ประจำปีครั้งที่ 10
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557

     

 

 

   

 

     
พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม
ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
     
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558  
     
พิธีเปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 5 มกราคม 2558  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ สป.สช. เยี่ยมชมในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ด้วย   
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557  
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557  
     

 

 

   
     
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริจาคเศษอะลูมิเนียม
11 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรม D 2
จังหวัดเชียงใหม่
บริจาคเศษอะลูมิเนียม
4 กุมภาพันธ์ 2558
 
     

 

   

 

การทำขาเทียมช้าง
การทำขาเทียมเหยี่ยว