วันนี้ (27 มกราคม 2559) เวลา 9.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของมูลนิธิขาเทียมฯ และทรงติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมพระราชทาน พระราชกระแส อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

                         

วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่    ผู้บริหารนำโดย เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รองศาสตราจารย์ นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร และบุลลากรทั้งหมดของมูลนิธิฯ   จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี2559 ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผู้บริหารทุกท่านและ .....อ่านต่อ

                         ประชาสมพนธ              

        มูลนิธิขาเทียมขอเชิญชวน ช่างเครื่องช่วยคนพิการ  รุ่น 1- 7  ที่ผ่านการฝึกอบรมของมูลนิธิขาเทียมฯเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรช่างเครื่องช่วยคนพิการฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1  ระหว่างวันที่  9 -  15 กรกฎาคม  2559 ณ  สมาคมสโมสรไออาร์พีซี สปอร์ตคอมเพล็กซ์  จังหวัดระยอง  ท่านใดสนใจกรุณาตอบแบบสำรวจเบื้องต้นแล้วส่งกลับ ที่มูลนิธิขาเทียมฯ เบอร์โทรสาร 053-112275  หรือ  prosthesesfoundation @hotmail.com  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เพื่อจะได้ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ต่อไป

                                                                                                  

 

 

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณสิทธิศักดิ์  ต๊ะปัญญา เป็นตัวแทนบริษัทท มารดนํ้าดำหัว รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ

 

น้องคิว (นามสมมุติ) เกิดมาพร้อมความพิการแต่กำเนิด ทุกวันนี้ พ่อ แม่ ของ คิว ไม่ต้องห่วงถึงอนาคตของ คิว อีกต่อไป พวกเขาตื่นเต้นที่ลูกจะมีอนาคตที่ดี และมีความสุข ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ครอบครัวของน้องมีความสุขและภูมิใจที่มีคุณหมอเก่งๆ และช่างทำขาเทียม ที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างดูแล เพื่ออนาคตของน้องต่อไป

 

                   ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์)

 

 

มูล10 มี.ค.2559 นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย  และตัวแทนจากฝ่ายผลิต ของมูลนิธิ ขาเทียมฯ ได้มีโอกาสรับการฝึกใช้งานเครื่องพ่นสีข้อเข่า และรับมอบบริจาคเครื่องพ่นสีข้อเข่าจาก บริษัท G & R กทม. มูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

                                         

นายเอ (นามสมมุติ) ผู้พิการขาขาดระดับเหนือเข่าจากบังคลาเทศ ติดต่อมารับบริการที่มูลนิธิขาเทียมฯ ผ่านทาง E:mail หลังจากนัดหมายเรียบร้อยได้เดินทางมารับบริการที่เรา โดยเขาสามารถรับขาเทียมกลับด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 3 วัน ทางมูลนิธิฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่าตามเจตนารมย์ของมูลนิธิฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขาเทียมที่เขาได้รับจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป